0946 106 538

Showing all 12 results

1,700,000.00

đèn pha năng lượng mặt trời đầu tư một lần,xài miễn phí tiền điện

1,300,000.00

đèn pha năng năng lượng mặt trời thích hợp chiếu sáng sân vường,kho bải,.... mà không cần điện lưới
                   

870,000.00

đầu tư một lần xài lâu dài,không mất tiền điện

1,300,000.00

đèn đường hình chiếc lá chất lượng cao sữ dụng linh kiện: nguồn DONE chíp Bridgelux bảo hành 2 năm

.
.
.
.